Välj en sida

Tjänster

Tjänsteutbud

Trädfällning/avancerad trädfällning

Med rätt kunskap och utrustning erbjuder vi hjälp med all slags trädfällning. Det kan handla om ett eller flera träd, stora eller små eller avancerad trädfällning då trädet tas ner i sektioner. Oavsett hur uppdraget ser ut hittar vi den bästa lösningen!

Stubbfräsning

Vi har kunskapen, erfarenheten och utrustningen som behövs för att genomföra stubbfräsning. Efter att vi är klara återstår endast en hög med spån.

Trädvård/trädbeskärning

För att ett träd ska hålla sig friskt kan det behövas trädvård. Har man träd som man känner sig osäker på så kommer vi och undersöker dem. Det handlar om säkerheten för er samt för omgivande byggnader och dylikt. Vi beskär även träd på ett fackmässigt sätt.

Bortforsling av ris och trädelar

Vi ser det som en fin service till våra kunder att vara behjälpliga med att forsla bort ris och annat avfall, för er bekvämlighets skull.

Övrigt

Vi innehar F-skattebevis, är momsregistrerade samt har försäkring.

Vertitimber